Kullanıcı Sözleşmesi

Hamham Elektronik İletişim Dağıtım Pazarlama Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

1. Sözleşmenin Onaylanması Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Instagram ve benzerleri) aracılığıyla www.hamhamapp.com adresinden veya HamHam android ve IOS mobil uygulamaları üzerinden hamhamapp.com sistemine üye olunabilir. Her hamhamapp.com kullanıcısı, Hamham Elektronik İletişim Dağıtım Pazarlama Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Hamhamapp.com”) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. 2. Hizmetler Hamhamapp.com kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan sisteme üye işyerlerinden yemek siparişi verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar. 3. Hamhamapp.com Kullanıcı Sistemi • Her Hamhamapp.com kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur. • “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez. • Her kullanıcının Hamhamapp.com üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Hamhamapp.com sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır. • “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Hamhamapp.com, talep üzerine kullanıcının Hamhamapp.com sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Hamhamapp.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir. • Hamhamapp.com kullanıcılarını Hamhamapp.com’da kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile Hamhamapp.com sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Hamhamapp.com kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların Hamhamapp.com sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir. • Kullanıcıların belirlemiş oldukları Hamhamapp.com sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden kişiler ile paylaşılacaktır. • Hamhamapp.com, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden kurye ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve kurye arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. • Hamhamapp.com sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Hamhamapp.com, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Hamhamapp.com Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez. 4. Kullanıcının Yükümlülükleri Kullanıcı, Hamhamapp.com hizmetlerinden yararlandığı sırada, • Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Hamhamapp.com üyeliğinin sona erebileceğini; • “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu; • Hamhamapp.com tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Hamhamapp.com'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını; • Hamhamapp.com hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Hamhamapp.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hamhamapp.com'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Hamhamapp.com’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu; • Hamhamapp.com tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Hamhamapp.com'un sorumlu olmayacağını; • Hamhamapp.com servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Hamhamapp.com'un sorumlu olmayacağını; • Hamhamapp.com' da sunulan hizmetlere Hamhamapp.com tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Hamhamapp.com'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı; • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca Hamhamapp.com üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, Hamhamapp.com vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve üye işyerlerine veya siparişi getiren kuryeye bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini; • Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Hamhamapp.com'un sorumlu tututalamayacağını; • Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Hamhamapp.com’un sorumlu olmayacağını; • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi; • Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Hamhamapp.com’a devredildiğini; • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi; • Diğer kullanıcıların Hamhamapp.com sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı; • Hamhamapp.com sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Hamhamapp.com’nin veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Hamhamapp.com’nin bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya Hamhamapp.com üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu; • Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı; • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi; • Hamhamapp.com hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamem kendisine ait olduğunu, Hamhamapp.com sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Hamhamapp.com'den tazminat talep etmemeyi; • Hamhamapp.com'den izin almadan Hamhamapp.com servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı; • Hamhamapp.com'nin, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini; • Kurallara aykırı davrandığı takdirde Hamhamapp.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu, • Hamhamapp.com'nin, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini; • Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı; • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı; • Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini; • Hamhamapp.com sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Hamhamapp.com’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder. 5. Hamhamapp.com'a Tanınan Yetkiler • Hamhamapp.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. • Hamhamapp.com güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. • Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Hamhamapp.com’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. • Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre Hamhamapp.com tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Hamhamapp.com kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya Hamhamapp.com sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir. • Hamhamapp.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir. • Hamhamapp.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Hamhamapp.com sorumlu tutulmayacaktır. • Hamhamapp.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. • Hamhamapp.com sistemindeki satışlar, üye işyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Hamhamapp.com ilgili üye işyerinde bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Hamhamapp.com sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir. • Hamhamapp.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği resim, mesaj, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Hamhamapp.com sistemi içinde Hamhamapp.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Hamhamapp.com'den hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir. • Hamhamapp.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Hamhamapp.com sistemindeki üye işyerlerine aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Hamhamapp.com kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. • Hamhamapp.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Hamhamapp.com gerekli özeni gösterecektir ancak üye işyerlerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Hamhamapp.com sorumlu değildir. • Hamhamapp.com, kullanıcının Hamhamapp.com sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Hamhamapp.com'un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder. • Hamhamapp.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır. • Hamhamapp.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. • Hamhamapp.com üye işyerlerinin sağladığı içerikten sorumlu değildir. 6. Kullanım Amacı Kullanıcılar, Hamhamapp.com sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler. 7. Ödeme Hamhamapp.com kullanıcıları Hamhamapp.com sisteminden verdikleri siparişin ücretini, Hamhamapp.com sisteminde ilgili üye işyerinin sunduğu seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim esnasında ödeyebilir. Kullanıcılar ayrıca Online Ödeme Yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri (örneğin PayPal) vasıtasıyla anında online ödeme de yapabileceklerdir. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. 8. Kişisel Veri Kullanıcılar Hamhamapp.com’a üyelikleri ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, Yemeksepeti ile paylaştıkları ad, soyad, sipariş bilgileri (sipariş verdikleri hanımelleri, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri kişisel verilerinin (“Veriler”) Hamhamapp.com ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Yemeksepeti üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler. 9. Kanuni Zorunluluklar İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Hamhamapp.com sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır. 10. Ürün Teslimatı Hamhamapp.com tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, Hamhamapp.com sisteminde farlkı bir teslim adresi seçmediği durumda, seçtiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır. 11. Ücret İadesi Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak • kullanıcı adresinin gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali; • siparişin ilgili restorana iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali; • restoran tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen restoranın iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali; • siparişin bir kısmının veya tamamının restoranda mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali; • Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili üye işyeri (hanımeli) onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu kullanıcıya teslim edilmiş ise Hamhamapp.com görevlisine iadesi gerekmektedir. Hamhamapp.com, yalnızca kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar. Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, • Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması veya üründeki ciddi memnuniyetsizlikten kaynaklanması durumunda ilgili üye işyeri (hanımeli) onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu kullanıcıya teslim edilmiş ise Hamhamapp.com görevlisine iadesi gerekmektedir. 12. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü: Hamhamapp.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. Hamhamapp.com Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Hamhamapp.com sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. 13. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Gaziantep Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 14. Yürürlük İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer. 15. Fesih Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.
  • BURADA TATLI ŞEYLER VAR

  • BURADA TATLI ŞEYLER VAR